КАК ДА НАМАЛИМ РАЗХОДИТЕ ЗА СЧЕТОВОДСТВО?

Икономическата криза е като болката – показва ни, че организмът не функционира нормално. Трябва икономическо лечение или намаляване на излишните разходи.

Счетоводството е крайно необходима дейност, без която никоя фирма не може да работи. Има начин обаче, да се намалят разходите за счетоводна дейност. В условията на криза ползването на собствен счетоводител (отдел) е луксозен разход. По-рационално е да се изведе счетоводството извън фирмата (outsourcing) и да предостави на специализирана счетоводна кантора. Изследванията на пазара показват, че така разходите се намаляват 2-3 пъти! Конкретните разчети могат да се видят на: http://www.kgf.bg/. Има и други ползи: счето­во­дите­лят няма да закъснява за работа, няма да излиза в отпуск в най-неподходящото време, няма да излиза в болнични, няма да пропуска подаване на декларации в срок, няма да ходи на опреснителни курсове и т. н. и т. н.