Продължение на „Антикризисните“ мерки на правителството

Петата мярка, с която правителството ще преодолява „кризата“ в България е премахването на акциза върху ел. енергията и природния газ. Предвидено е тази мярка да се прилага за една година. Акцизът като вид данък е ценообразуващ фактор, тъй като той се прибавя към цената на производител и върху така получената сума се начислява и данък добавена стойност. Идеята на мярката е насочена към забавяне на инфлационните процеси в страната, тъй като акцизът е своеобразен множител при формирането на пазарните цени. Цената на прилагането на тази мярка е намаление на бюджетните приходи. Това е временна мярка, която в някаква степен ще задържи повишението на инфлацията. Очевидно надеждата е до една година цените на ел. енергията и природния газ да се стабилизират на по-ниски нива. Дали това ще се случи никой не може да прогнозира, защото освен икономически причини цените на тези две стоки се определят и от геополитически фактори.

На свободния пазар българският бизнес понесе увеличението на цените на ел. енергията и природния газ и инкасира значителни загуби в продължение на близо година. Премахването  на акциза едва ли ще доведе до намаление на цените на производител. По-скоро ще бъде „усвоено“ от бизнеса като компенсация за причинените загуби до момента.

На регулирания пазар мярката беше доразвита като се даде право на КЕВР да определя квоти за потребление, над които ще се определя по-висока цена за ползваната енергия и природен газ. Така бедните домакинства, които имат по-ниско потребление ще бъдат подпомогнати да понесат скока на цените. На този пазар премахването на акциза ще изиграе ефективна роля, тъй като КЕВР ще ползва 100 % възможността за определяне на по-поносими цени за битовите потребители.

Да, петата мярка може да се определи като антиинфлационна. Цената на провеждането й се понася от правителството, защото то ще разполага с по-малки бюджетни приходи. Една година минава бързо и се поставя въпроса какво ще се прави след това…

Шестата мярка е дългосрочна и тя предвижда данъчното облекчение за деца да нарасне от 4500 лв. на 6000 лв. Това е една добра мярка, която е насочена към младите семейства с деца. Може да се определи като разумно решение насочено срещу демографската криза, която се превръща в проблем № 1 за българската икономика и държава. Като отделна мярка тя няма да реши кризата, но ще подпомогне младите семейства, които имат най-големи разходи, падащи се на един член от семейството. Крайно време е да се предприемат комплекс от мерки, които ще позволят за постепенно преодоляване на демографската катастрофа.