За нас

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС“ ООД е финансово-правна кантора, която предлага широк спектър услуги насочени към облекчаване на мениджмънта на фирмите от досадната административна работа.

Мисията на фирмата е предоставяне на компетентни финансови, счетоводни и юридически услуги на управителите на търговските дружества в България. Мениджмънтът, който се възползва от тези услуги има възможност да управлява бизнеса си без да губи време за проучване на законовата уредба и нейните изменения, да следи за спазването на сроковете за подаване на  задължителните декларации, да контролира счетоводителите си за правилно отразяване на стопанските операции, да информира НОИ за всяко назначение и уволнение и да проучва кредитните условия на банките.

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС“ ООД е в състояние да върши всичко това, а управителите на фирми да използват времевия си ресурс за оперативно и стратегическо управление на своя бизнес. 

Водещите членове на екипът са:

Ваньо Консулов – Съдружник и управител: професор в ПУ „Паисий Хилендарски“ – ръководител катедра „Финанси и счетоводство“.

Андрей Геков – Съдружник и управител: магистър по „Счетоводство и анализ“, магистър по „Бизнес администрация“.

Орлин Димитров – Главен счетоводител – магистър по „Счетоводство и контрол“.

Виолета Теофилова – счетоводител, ТРЗ и личен състав: магистър по „Счетоводство и контрол“.

За да гарантира максимално качество на извършваните услуги и да минимизира рисковете от счетоводни грешки КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС има сключена застраховка Професионална отговорност.

КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.073-5101-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 8 390,00 лв., от които 7135,50 лв. европейско и 1258,50 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 27.07.2020 г. до 27.10.2020 г.КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС.

В прикаченият линк е таблото за проекта: