За нас

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС“ ООД е финансово-правна кантора, която предлага широк спектър услуги насочени към облекчаване на мениджмънта на фирмите от досадната административна работа.

Мисията на фирмата е предоставяне на компетентни финансови, счетоводни и юридически услуги на управителите на търговските дружества в България. Мениджмънтът, който се възползва от тези услуги има възможност да управлява бизнеса си без да губи време за проучване на законовата уредба и нейните изменения, да следи за спазването на сроковете за подаване на  задължителните декларации, да контролира счетоводителите си за правилно отразяване на стопанските операции, да информира НОИ за всяко назначение и уволнение и да проучва кредитните условия на банките.

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС“ ООД е в състояние да върши всичко това, а управителите на фирми да използват времевия си ресурс за оперативно и стратегическо управление на своя бизнес. 

Водещите членове на екипът са:

Ваньо Консулов – Съдружник и управител: професор в ПУ „Паисий Хилендарски“ – ръководител катедра „Финанси и счетоводство“.

Андрей Геков – Съдружник и управител: магистър по „Счетоводство и анализ“, магистър по „Бизнес администрация“.

Орлин Димитров – Главен счетоводител – магистър по „Счетоводство и контрол“.

Виолета Теофилова – счетоводител, ТРЗ и личен състав: магистър по „Счетоводство и контрол“.

Екип

Андрей Геков

Орлин Димитров

Виолета Теофилова

Гергана Гекова

Евгения Карпулска

Лилия Жекова – външен консултант

Лозан Димитров