НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  • Консултации на клиентите за инвестиционни намерения свързани с покупката или отдаването под наем на недвижим имот.
  • Разработка на различни по срок бизнес планове в зависимост от нуждите на фирмата.
  • Осчетоводяване на строителна дейност.
  • Консултации и изготвяне на инвестиционни проекти.
  • Разработка на варианти на финансови стратегии.
  • Консултации при избор на кредити и схеми за кредитиране.