КОНСУЛТАЦИИ

  • Консултации на клиентите за избор на банка, подходяща форма на кредитиране и други услуги свързани с банките.
  • Разработка на различни по срок бизнес планове в зависимост от нуждите на фирмата.
  • Консултации по всякакви въпроси свързани с прилагането на данъчните закони.
  • Консултации и изготвяне на инвестиционни проекти.
  • Разработка на варианти на финансови стратегии.
  • Консултации при избор на лизингови схеми.