Свободна професия

Изготвяне на индивидуален план на физическото лице за взаимоотношенията с държавната администрация в съответствие с извършвания бизнес:

  • Определяне на размера на облагаемият доход и данъка.
  • Определяне на нормативно признатите разходи за дейността съгласно ЗДФЛ
  • Изготвяне на индивидуален осигурителен план за самоосигуряващо лице.
  • Възможности за ползване на данъчни облекчения.