проф. Ваньо Консулов

Ваньо Консулов

управител

Професор в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 Ръководител на катедра „Финанси и счетоводство“.

Професионален опит

  • Изпълнителен директор на приватизационне фонд;
  • Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ);
  • Финансов директор на строителен холдинг

Сфера на интереси

  • Данъци и данъчно облагане;
  • Корпоративни финанси;
  • Финансов анализ.