ПЕНСИИ

  • Преглед на трудово досие и установяване на трудов стаж.
  • Изчисляване на прогнозна пенсия.
  • Попълване на необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.