Идеята…

Ръководителите на малките и средни предприятия в България са поставени в много сложна управленска ситуация. Те не разполагат с достатъчен паричен ресурс и не са в състояние да назначат в своите дружества необходимите специалисти за комуникация с външната икономическа среда. Така управителите са принудени да придобият компетентност по всички взаимоотношения с данъчната администрация, с БНБ и търговските банки, с НОИ, с Агенция по вписванията, с Инспекция по труда и т. н..

Придобиването на познания за нормативната уредба и спецификата на контактите със съответните институции изисква време. Добрите мениджъри знаят, че времето е пари и когато те го отделят за странични неща извън бизнеса, те губят пари – в случая много пари.

Тези обстоятелства са в основата на идеята екипът на „K & G“ да предложи на пазара специализирани, изискващи висока квалификация услуги, които да освободят управителите от ангажиментите с държавните институции. Така те ще са гарантирани, че спазват действащото законодателство и ще са в състояние да концентрират всичките си усилия за развитие на управлявания от тях бизнес.

Експертите на „K & G“ не са само изпълнители на тези услуги – те решават сложни казуси и предлагат рационални решения.