Поддържане на личен състав за работещите във фирмата

  • Изготвяне на трудови и граждански договори, заповеди за уволнение на работниците и служителите във фирмата.
  • Изготвяне на молби, заповеди, декларации и др. относно болнични, отпуски и др. отсъствия.
  • Изготвяне и подаване на уведомления за регистрация на самоосигуряващи се лица, договори за управление и контрол, осигурители.
  • Изготвяне и подаване на уведомления за регистрация на трудови договори по чл. 62 от Кодекса на труда.
  • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране (УП-обр. 2, УП-обр. 3 и други).
  • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки.