Регистрации и административни услуги

Запазете име на фирмата
Иванов ЕТ Регистър ЕООД |

Региистрация на ЕТ, ООД, ЕООД

За по-бърза реакция позвънете на +359 887 621 933

Колко струва да регистрираш фирма фирма ?

Процедурата по регистрация е следната:

- От вас се иска да предложите име и адрес на дружеството и да определите основен
капитал.

- Посещавате офиса ни или получавате документите сканирани в Pdf формат.

- Заверявате нотариално небоходимити документи и внасяте уставният капитал в
българска банка, като след това получавате удостоверине за внесен капитал от същата.

- След акто имаме всичко необходимо са нужни два дни за регистрация на вашата
компания в Търгавския регистър.

За вяса една стъпка ние можем да ви съдействаме.

!!!ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ,
НОВОРЕГИСТРИРАНАТА ФИРМА ПОЛУЧАВА ЕДИН МЕСЕЦ БЕЗПЛАТНО СЧЕТОВОДНО
ОБСЛУЖВАНЕ И БЕЗПЛАТНА ДДС РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС.!!!

Офертата важи до 15 – ти септември 2022 година

Контакти:
Можете да се обадите директно на телефон +359 887 621 933 – Андрей Геков
да изпратите мейл: office@kgf.bg

Регистрация на фирма на цена от 195,00 лв

Екип

Често задавани въпроси

За по-бърза реакция позвънете на +359 887 621 933

Какво е “ООД”?

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ООД се състои от вноските на съдружниците. Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението “Дружество с ограничена отговорност”, или съкратено “ООД”. Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Управлението се осъществява от два задължителни органа: Общо събрание и Управител. Общото събрание включва всички съдружници. Управителят управлява и представлява дружеството, като няма изискване управителят да бъде съдружник.

Какво е “ЕООД”?

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е търговско дружество, при което собственикът на капитала носи материална отговорност до размера на капитала на дружеството. Това означава, че при регистрация на фирма ЕООД, от правна гледна точка кредиторите не могат да посегнат на личното имущество на собственика, а само на собствеността на дружеството. Минималният капитал е 2 лв., а дяловете не могат да бъдат по-малки от 1 лев. При ЕООД едноличният собственик на фирмата управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител.

Какво е ЕТ ?

При извършване на самостоятелна търговска дейност, изборът е между ЕТ и ЕООД. Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко трудоспособно физическо лице с местожителство в страната (чл. 56 от Търговския закон). Тук е важно да знаете, че според чл. 58 от Търговския закон едно физическо лице има право да регистрира само една фирма като едноличен търговец. При ЕТ собственика носи материална отговорност за осъществяваната дейност с цялото си имущество. Ние не препоръчваме този вид търговско дружество при регистрация на фирма.

Отзиви от наши клиенти

За по-бърза реакция позвънете на +359 887 621 933

Като клиент от почти 5 години, мога с увереност да кажа, че KG Finance са надежден и коректен партньор, където работят изключителни професионалисти. Освен счетоводните услуги, за тези години съм получил и множество консултации по важни за фирмата въпроси.

Камен Захариев Управител на фирма

KG Finance са счетоводната къща на която можете спокойно да доверите бизнеса си. Имам две фирми които се обслужват от тях до момента и каквито и трудности да сме имали винаги се намира решение. Консултирам се с тях за всичко свързано с финансии, данъци, фирмено право.

Иван Добрев Управител на фирма

KG Finance от три години и сме много доволни от тях. Получаваме професионална и актуална информация, консултации и отчитане за дейността ни. Препоръчваме ги на партньорите си.

Стоян Милев Управител на фирма