Защо KGF?

ЗАЩОТО трябва да направите следният избор:

A. Сключвате договор с финансово-правна кантора „Кей енд Джи Файнанс“ ООД

В зависимост от месечния брой документи и наетите лица ще заплащате следните цени:

Брой документи Заети лица Цена (без ДДС)
Стартиращи предприятия   Безплатно
До 50 До 5 До 260 лв.
От 50 – 150 До 8 До 380 лв.
От 150 – 300 До 12 До 490 лв.
Над 300 Над 12 По договаряне

Предимства на варианта:

  1. Не се откриват нови работни места.
  2. В пъти по-евтин вариант (8 до 10 пъти по-ниска цена).
  3. Гарантирано с договор качество.

Б. Наемате един оперативен счетоводител на трудов договор. Ще имате следните разходи:

Нетна работна заплата на счетоводителя Брутни разходи на работодателя
1 000,00 лв. 1 532,50 лв.
1 200,00 лв. 1 839,02 лв.
1 500,00 лв. 2 298,79 лв.

Рискове на варианта:

  1. Счетоводителят не трябва да боледува, защото данъчните декларации се подават на определени дати а глобите са големи.
  2. Счетоводителят не трябва да ползва годишен отпуск.
  3. Оперативните счетоводители не могат да правят годишно приключване и да съставят финансови отчети (някои нямат право да подписват финансовите отчети).

В. Наемате гл. счетоводител и оперативен счетоводител на трудови договори. Ще имате следните разходи:

Позиция Нетна работна заплата Брутни разходи на работодателя
Гл. счетоводител 2 000,00 лв. 3 062,02 лв.
Счетоводител 1 000,00 лв. 1 532,50 лв.
Общо: 3 000,00 лв. 4 594,52 лв.

Рискове на варианта: няма.

Направете Вашият избор!