Изготвяне на ГДД за доходите на физическите лица

  • Определяне на мястото/страната на облагане и плащане на данъка.
  • Възможности за прилагане на данъчни облекчения.
  • Определяне на годишната данъчна основа и дължимия данък.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по електронен път чрез ПИК.