СЧЕТОВОДСТВО НА СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ

Основният принцип на счетоводството в свободната професия е да се записват всички приходи и разходи, свързани с дейността на самостоятелно заетия професионалист.

Счетоводството на свободни професии

В зависимост от дейността им свободните професии, се разделят в три групи:

  1. Дейността изисква предварителна регистрация: нотариус, адвокат, счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
  2. Дейността се облага с патентен данък: дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
  3. Други: дейци на науката, културата и образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други.

Извършване на свободна дейност

За да извършвате свободна дейност трябва да се регистрирате като специалист, упражняващ свободна професия в Агенция по вписванията, в НАП и ако дейността ви е патентна, в общината.

От представянето на лицата, упражняващи свободни професии се вижда, че тяхното образование и квалификация е много далече от счетоводството. Затова повечето от тях използват счетоводни кантори, които слагат ред и отчетност на тяхната дейност. Кей енд Джи файнанс има опит в работата с фрийлансъри и е на ваше разположение. С нас вие няма да имате проблеми с данъчните власти и спазването на данъчното и осигурителното законодателство.

Основният принцип на счетоводството в свободната професия е да се записват всички приходи и разходи, свързани с дейността на самостоятелно заетия професионалист. Важно е да се водят точни записи за всички плащания, получени от клиенти, както и разходите, свързани с изпълнението на работата.

По-долу са някои от ключовите аспекти на счетоводството на свободна практика:

  1. Записване на приходи и разходи: Важно е да записвате всички получени приходи и да вземете предвид всички разходи, свързани с дейността. Това може да включва закупуване на необходимото оборудване, плащане на услуги, използване на работно пространство в дома и т.н.
  2. Откриване на отделна банкова сметка: Препоръчително е да отворите отделна бизнес банкова сметка. Това ще помогне за отделянето на личните финанси от бизнеса и ще улесни счетоводството.
  3. Данъчно счетоводство: Самостоятелно заетите професионалисти често са длъжни сами да плащат данъци. Важно е да знаете данъчните закони на вашата страна или регион и правилно да отчитате данъчните задължения.
  4. Счетоводна система: Можете да използвате специален счетоводен софтуер или да се свържете с професионален счетоводител, който да ви помогне да организирате счетоводството си. Това ще помогне за автоматизиране на процеса и ще улесни воденето на записи.
  5. Съхраняване на документи: Важно е да запазите всички необходими документи като фактури, касови бележки, договори и други документи, свързани с финансовите дейности. Това ще ви помогне да докажете приходи и разходи в случай на проверка от данъчни или други органи.

Препоръчително е да се консултирате със счетоводна кантора, която има опит в работата с фрелансери. Кей енд Джи файнанс е на ваше разположение.