КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД

Финансово-правна кантора, която предлага широк спектър услуги насочени към облекчаване на мениджмънта на фирмите от досадната административна работа.

Кои сме ние?

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС“ ООД е финансово-правна кантора, която предлага широк спектър услуги насочени към облекчаване на мениджмънта на фирмите от досадната административна работа.

Мисията на фирмата е предоставяне на компетентни счетоводни, финансови, и юридически услуги на управителите на търговските дружества в България. Мениджмънтът, който се възползва от тези услуги има възможност да управлява бизнеса си без да губи време за проучване на законовата уредба и нейните изменения, да следи за спазването на сроковете за подаване на  задължителните декларации, да контролира счетоводителите си за правилно отразяване на стопанските операции, да информира НОИ за всяко назначение и уволнение и да проучва кредитните условия на банките.

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС“ ООД е в състояние да върши всичко това, а управителите на фирми да използват времевия си ресурс за оперативно и стратегическо управление на своя бизнес.

Нашият екип

https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/05/Ваньо_Консулов_-_Управител-removebg-preview.png

съдружник и управителВАНЬО КОНСУЛОВ

професор, доктор по икономика
https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/05/Андрей_Геков_-_управител-removebg-preview.png

съдружник и управителАНДРЕЙ ГЕКОВ

магистър "Счетоводство и анализ", магистър "Бизнес администрация
https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/05/IMG_7960-orig2.jpg

гл. счетоводителОРЛИН ДИМИТРОВ

магистър "Счетоводство и контрол"
https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/05/Виолета_Теофилова_-_Старши_специалист_ТРЗ-removebg-preview.png

ТРЗ и личен състав, счетоводителВИОЛЕТА ТЕОФИЛОВА

магистър "Счетоводство и контрол"
https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/05/IMG_6732-removebg-preview.png

специалист Маркетинг и връзки с клиентиГЕРГАНА ГЕКОВА

https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/05/Lozan-removebg-preview1.png

оперативен счетоводителЛОЗАН ДИМИТРОВ

https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/05/liili-1-e1655955411308.jpg

външен консултантЛИЛИЯ ЖЕКОВА

https://kgf.bg/wp-content/uploads/2023/07/kgf-ekip-1.jpg

външен консултантадв. СВЕТОСЛАВ ПАНДИЛОВ