БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Изясняване на първи „парадокс“ на ОПР

В две последователни статии бяха описани някои парадокси в основния финансов отчет – този за приходите и разходите. В следващите статии ще се опитаме да анализираме и обясним причините за наличието на парадокси и как те трябва да се разглеждат, за да се добие ясна представа за информацията, която отчетът предоставя. Първият парадокс се изразява...

„Парадоксите“ в отчета за приходите и разходите

За потребителите на финансови отчети е много важно да познават и разбират какво се крие зад всяка една цифра в този важен финансов отчет. Затова в серия от публикации ще разгледаме някои от статиите в Отчета, които се нуждаят от допълнителни разяснения, за да може да се интерпретира вярно изложената информация.

Деклариране на касовите наличности

Една от ключовите промени при приемане на бюджет 2023 година беше задължението на фирмите да подават тримесечно декларации за касовите наличности. Министърът на финансите настояваше фирмите да бъдат задължени да декларират касовите си наличности всеки месец при подаване на справките-декларации по ДДС. Депутатите обаче решиха друго - компаниите ще декларират наличностите в каса, но ако те заедно с вземанията към собственици и служители надхвърлят 50 хил. лв. и това ще става на тримесечна база с декларациите по ЗКПО и ЗДДФЛ.

БНБ повиши задължителните минимални резерви

Основните цели на всяка централна банка в пазарните икономики са две: Да поддържа стабилна покупателната сила на националната парична единица; Да съдейства за благоприятна икономическа конюнктура, която да стимулира икономическия растеж. Инфлацията в България през 2022 г. и началото на 2023 г. надвиши значително средните нива в еврозоната. При тези условия се очаква БНБ да...

Полезни съвети за избора на счетоводна кантора

Изборът на счетоводна кантора е много важен, защото грешките могат да причинят конфликти с данъчната администрация, Агенцията по вписванията и други държавни институции. Полезно е при избора на фирма за счетоводно обслужване да се спазват следните правила: Търсете счетоводна кантора, която е на пазара поне от 5 години. Опитът е много важен. Търсете счетоводна кантора...

Бюджет 2023 година

Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., която представлява мотивите към законопроекта.