БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Методика за водене на счетоводните книги при едностранно счетоводство – продължение

Другата книга /регистър/, която задължително се води в предприятия, прилагащи едностранно счетоводно записване, е Книгата за приходите и разходите. Тя може да се води в два варианта: обща книга за приходите и разходите и две отделни книги – една само за приходите и една само за разходите. Първият вариант на образеца е максимално опростен. И...