БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Изясняване на първи „парадокс“ на ОПР

В две последователни статии бяха описани някои парадокси в основния финансов отчет – този за приходите и разходите. В следващите статии ще се опитаме да анализираме и обясним причините за наличието на парадокси и как те трябва да се разглеждат, за да се добие ясна представа за информацията, която отчетът предоставя. Първият парадокс се изразява...