БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

В настоящата поредица статии ще се изложи начина, по който трябва да се обработват счетоводните документи и методиката за водене на отделните счетоводни книги. От счетоводната практика на малките и микро- предприятия е установено, че при класирането на документите в папките те трябва да се номерират поотделно във всяка папка, независимо от номера, който им...