БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

БНБ повиши задължителните минимални резерви

Основните цели на всяка централна банка в пазарните икономики са две: Да поддържа стабилна покупателната сила на националната парична единица; Да съдейства за благоприятна икономическа конюнктура, която да стимулира икономическия растеж. Инфлацията в България през 2022 г. и началото на 2023 г. надвиши значително средните нива в еврозоната. При тези условия се очаква БНБ да...

Полезни съвети за избора на счетоводна кантора

Изборът на счетоводна кантора е много важен, защото грешките могат да причинят конфликти с данъчната администрация, Агенцията по вписванията и други държавни институции. Полезно е при избора на фирма за счетоводно обслужване да се спазват следните правила: Търсете счетоводна кантора, която е на пазара поне от 5 години. Опитът е много важен. Търсете счетоводна кантора...