БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Обяснение на 1-ви парадокс в разходната част на ОПР

Първият парадокс в разходната част на отчета за приходите и разходите накратко звучи така: „Защо намалениeто на запасите от готова продукция са класифицирани като разход?“. Намаление на запасите означава, че предприятието е продало повече продукция, отколкото е произвело. В случая няма използване на стока или услуга срещу плащане на възнаграждение, т. е. няма разход. По-скоро...