БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Бюджет 2023 година

Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., която представлява мотивите към законопроекта.