БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Вторият „парадокс“ в разходната част на ОПР е свързан с факта, че в разходите на Отчета се появява статията „балансова стойност на продадените активи”. Това е остатъчната стойност на дълготрайните материални активи, които по някаква причина са продадени. Защо трябва в разходите за продажби да се появи тази статия? „балансова стойност на продадените активи” е...