БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

„Парадоксите“ в отчета за приходите и разходите

За потребителите на финансови отчети е много важно да познават и разбират какво се крие зад всяка една цифра в този важен финансов отчет. Затова в серия от публикации ще разгледаме някои от статиите в Отчета, които се нуждаят от допълнителни разяснения, за да може да се интерпретира вярно изложената информация.

Деклариране на касовите наличности

Една от ключовите промени при приемане на бюджет 2023 година беше задължението на фирмите да подават тримесечно декларации за касовите наличности. Министърът на финансите настояваше фирмите да бъдат задължени да декларират касовите си наличности всеки месец при подаване на справките-декларации по ДДС. Депутатите обаче решиха друго - компаниите ще декларират наличностите в каса, но ако те заедно с вземанията към собственици и служители надхвърлят 50 хил. лв. и това ще става на тримесечна база с декларациите по ЗКПО и ЗДДФЛ.