БЛОГ

Прочетете последните финансови новини от нашия Блог.

Проект с Европейско финансиране

14.11.2023

КЕЙ ЕНД ДЖИ ФАЙНАНС ООД изпълнява проект BG-RRP-3.005-2445-C01, Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, процедура: BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, на стойност: 19 000 лв., от които 19 000 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.11.2023 – 10.11.2024 г.

Общата цел на проекта е ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Планирани са дейности за Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система).